Claverveld update 03-05

Geplaatst op 08-05-2018

Start verkoop in juni!
Begin juni 2018 zal gestart worden met de verkoop van de nieuwbouwwoningen en kavels in Claverveld. Op het moment van start verkoop ontvangt u als u bent ingeschreven voor een woningtype of kavel persoonlijk een email met een link naar alle documentatie en een uitgebreide toelichting op de procedure. Eveneens wordt u op dat moment uitgenodigd voor het verkoopevenement dat op 9 juni 2018plaats zal vinden, waar u terecht kunt voor al uw vragen. 

Belangrijk! Bevestig uw keuze en ontvang de verkoopdocumentatie
In het geval u nog steeds geïnteresseerd bent en graag deze email wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door op onderstaande link te klikken. U ziet dan de meest actuele informatie voor wat betreft de diverse woningtypen en ook kunt u zien welk niveau de verwachte VON-prijzen hebben. 

Wanneer u uw belangstelling in één of meerdere typen aangeeft, bevestigt u daarmee uw eerder getoonde interesse. Wanneer u uw interesse bevestigt, zullen wij u de komende periode op de hoogte brengen van de start van de verkoop. 

Schrijf u nu in voor een woningtype in Claverveld!

Claverveld gaat voor Energieneutraal
Om aan te sluiten op de ambitie van Claverveld als duurzame en groene wijk, is gekozen om toekomstbestendige woningen te ontwikkelen. Door het toepassen van o.a. een individuele bodemwarmtepomp en zonnepanelen worden de woningen energieneutraal gebouwd en is het gebouw gebonden energiegebruik nihil. De energie die zelf via deze duurzame energiesystemen wordt opgewekt, is hierbij in balans met hetgeen wat wordt gebruikt. Naast bijdragen aan een duurzamer milieu, heeft dit ook financiële voordelen. Zo worden hierdoor woonlasten structureel verlaagd. Eveneens biedt het de mogelijkheid om € 25.000,- meer te lenen en wordt er bij aankoop van een energieneutrale woning door diverse banken rentekorting verschaft. 

Meer weten? Klik op deze link van Milieucentraal over energieneutrale woningen.

Architecten aan het woord
WTS Architecten: Glenn de Groot en Karen Nije

WTS architecten is een Vlissings architectenbureau uit 1946 in een eigentijds jasje. We werken met 4 architecten samen in een maatschap. Op deze manier kunnen we onze krachten bundelen en bij ieder project de beste architectuur aanbieden. Door deze aanpak en ons diverse opdrachtenpakket is geen project of ontwerp hetzelfde. 

Ook in Claverveld hebben we met een frisse blik naar deze landschappelijke woonopgave gekeken, waarin de Walcherse bebouwing en het landschappelijke wonen onze uitgangspunten zijn. Zo zijn er drie Zeeuwse woningtypologieën ontstaan; de Boerderij, het Lage Huis en het Buiten. Hiermee kunnen we een gevarieerd straatbeeld creëren waarbij iedere woning zijn eigen kenmerken heeft.

Belangrijk was voor ons ook het gevoel dat je in het groen leeft. Daarom hebben we bij twee woningtypes de woonkamer in het groen geplaatst. Door een eenduidig materiaal- en kleurpalet te gebruiken van witte baksteen, zwarte delen en een zwart pannendak met accenten in zink en hout, blijven de woningen familie van elkaar. Zodat iedereen zich straks thuis voelt in Claverveld.

buroSALT 
architecten: Gert-Jan en Paul van den Berge

Als architectenburo zijn we vanaf het eerste ontwerpproces betrokken bij de ontwikkeling van Claverveld. Gezamenlijk is er een visie neergelegd over de beoogde uitstraling en woningtypes voor deze nieuwe wijk. met alle betrokken partijen zijn er afspraken gemaakt over de uitgangspunten voor de bestrating, het groen, de kavels, de materialen en ook de duurzaamheid van de woningen en de gehele wijk. Een leuk en inspirerend proces, waarbij de expertise van alle betrokken partijen een meerwaarde voor deze wijk gaat opleveren. Claverveld gaat een vitale wijk worden, met licht, lucht, ruimte, groen en een eigen gezicht die wij allen voor ogen hadden bij de start van het proces

Als Zeeuws architectenburo vind buroSALT het belangrijk om samen met de andere partijen typisch Zeeuws DNA aan ontwerpen toe te voegen. In de woningtypes, de stoere materialen en de verhoudingen, kun je deze typisch Zeeuwse kenmerken ontdekken. Deze zijn verwerkt in moderne en duurzame uitstraling van de woningen van Zeeland Wonen. Het gebruik van, duurzame materialen, het kleurgebruik maar ook bijzondere accenten, zijn typisch voorbeelden van architectuur waaraan de Zeeuwse DNA input van buroSALT te herkennen is. 

BuroSALT zelf staat voor doordachte architectuur, puur en stoer. Vooruitstrevende moderne architectuur met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Wij hopen dat de toekomstige eigenaars van deze woningen en van de wijk nog jarenlang plezier beleven aan hun leef-en woonomgeving als wij hebben beleefd aan dit inspirerende ontwerpproces. 

  • Claverveld update 03-05

“Claverveld, Buitengewoon, groen wonen”

Contactpersonen Claverveld

Gemeente Vlissingen
Ontwikkelaar

Gemeente Vlissingen

Schinkel De Weerd Makelaardij
Makelaar

Schinkel De Weerd Makelaardij

M2 Makelaars Vlissingen
Makelaar

M2 Makelaars Vlissingen